Roskildehjemmet
Kontakt Roskildehjemmet
på telefon 46 36 90 00

Arbejde Adler

Roskildehjemmet er med i Landsforeningen Arbejde Adler. Arbejde Adler er en folkekirkelig forankret social forening, hvis værdier bygger på Værdighed, Selvrespekt og Næstekærlighed. Nogle kernesætninger for Arbejde Adler er Retten til arbejde, Retten til hjem og Retten til liv.
 
Roskildehjemmets arbejde tager afsæt i følgende værdisætninger:
  • At alle mennesker har en selvstændig værdi.
  • At ethvert menneske har fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov, som skal tilgodeses.
  • At alle mennesker har krav på at blive mødt med varme, forståelse, respekt og ligeværdighed.
  • At der lægges vægt på fællesskab med andre og kærlighed til hinanden.
  • At gensidig omsorg for den enkelte er i fokus.
  • At ethvert menneske har nogle specielle evner, så alle kan give og modtage i et fællesskab.
  • At alle mennesker har ret til indflydelse på deres egen situation, med hvad deraf følger af krav, frihed under ansvar og medbestemmelse.
  • At der lægges vægt på tilgivelse og forsoning mellem mennesker.
  • At hvert enkelt menneske har mulighed for at skabe forandringer i egen tilværelse.

Nærmere oplysninger om Landsforeningen Arbejde Adler fås på hjemmesiden:
www.arbejdeadler.dk
 
 
Kontakt os
Kontakt os på telefon 46 36 90 00
 
Roskildehjemmet | Gammelgårdsvej 1B | 4000 Roskilde | Telefon 46 36 90 00