Roskildehjemmet
Kontakt Roskildehjemmet
på telefon 46 36 90 00

Klagevejledning


 
Klage over forhold omkring Roskildehjemmet
Kontakt Roskildehjemmets ledelse hvis du er utilfreds med forhold omkring Roskildehjemmet. Roskildehjemmets ledelse kan åbne muligheder for at rette eventuelle fejl eller misforståelser.
Du kan kontakte Roskildehjemmets ledelse personligt på Roskildehjemmet efter aftale. Du kan også sende et brev eller en mail til Roskildehjemmet@regionsjaelland.dk med din klage, eller du kan ringe på telefonnr.: 46 36 90 00
 
Klage over Roskildehjemmets gennemførelse af opgaver
Region Sjælland behandler helt driftsnære klager i relation til bistandsudøvelsen på Roskildehjemmet. Bistandsudøvelsen er den faktiske gennemførelse af Roskildehjemmets opgaver efter den sociale lovgivning, herunder hører også den praktiske bistand, der ydes til en beboer.
Region Sjælland kan ikke behandle klager over Roskildehjemmets generelle serviceniveau.
Klage til Region Sjælland kan ske ved brev til Socialafdelingen, Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø, ved e-mail til socialomraadet@regionsjaelland.dk eller telefonisk henvendelse på telefonnr.: 57 87 57 05.
 
Hvem kan klage
Beboere eller nærtstående pårørende til beboeren, eller beboerens værge kan klage.

Klagefrister
Der er ingen klagefrister.

Klagevejledning i forbindelse med ufrivillig udskrivning fra Roskildehjemmet
Hvis du er utilfreds med afgørelsen om at du ikke kan have ophold eller møde op på Roskildehjemmet, kan du klage til Ankestyrelsen. Klagen skal dog sendes til Roskildehjemmet og være modtaget på Roskildehjemmet senest 4 uger efter, at du har fået meddelelse om udskrivningen fra Roskildehjemmet.
Du kan klage skriftligt.
Det er Ankestyrelsen der endeligt afgør, om klagefristen er overholdt. Når Roskildehjemmet har modtaget din klage, vil vi se på din sag igen. Vi vil tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvist medhold i din klage. Du vil få besked inden 4 uger efter modtagelsen af din klage, om vi ændrer afgørelsen. Hvis ikke vi ændrer afgørelsen, sender vi din klage til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger.
 
Retsregler og praksis:
Afgørelse om udskrivning i forbindelse med en viderevisitering eller bortvisning er truffet efter  § 110 stk. 3 i Lov om Social Service, og punkterne 168 og 171 i vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om, botilbud m.v. til voksne efter reglerne i Almenboligloven, Serviceloven og Friplejeboligloven. (Vejledning nr. 5 til Serviceloven). Afgørelsen kan inden 4 uger indankes til Ankestyrelsen jævnfør Lov om Social Service § 166 stk. 1.
 
Kontakt os
Kontakt os på telefon 46 36 90 00
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Roskildehjemmet | Gammelgårdsvej 1B | 4000 Roskilde | Telefon 46 36 90 00