Roskildehjemmet
46 36 90 00

Nyheder


Efter mere end ti års planlægning og knap tre års byggeproces indviedes de nye og de ombyggede bygninger på Roskildehjemmet med en fest i strålende solskin.

Ombygningen sker for at give hjemløse bedre forhold under opholdet på Roskildehjemmet, og dermed bidrage til forberedelsen af en tilværelse i egen bolig.

Samtidig er antallet af pladser på Roskildehjemmet udvidet til 50.

I sin tale udtalte Roskildehjemmets formand Torben Larsen, der samtidig er formand for Landsforeningen Arbejde Adler, at han håbede, at renoveringen ville bidrage til at gøre opholdet på Roskildehjemmet så meningsfuldt som muligt for beboerne. - Det er magtpåliggende for mig at understrege, at det er beboerne, der er i centrum, det er deres liv, det drejer sig om, og vi kan ikke styre, hvad der af hver især bliver opfattet som "det gode liv". Samtidig er det mit håb, at en ny regering vil lette trykket lidt på hjemløse og andre socialt udsatte, så de i mindre grad vil føle sig jaget af "os andre".


 


Roskildehjemmet holder indvielse for de nyrenoverede bygninger den 19. juni 2019   

Der er travlt på byggepladsen, Roskildehjemmets ombygning og renovering nærmer sig sin afslutning

Den 19. juni 2019 afholder Roskildehjemmet indvielse af de nye faciliteter.
 
Unødig bureaukratisering på forsorgshjemmene kan betyde at den sociale og pædagogiske indsats umuliggøres
Uden hjem. Uden mad. 08-11-2018

Unødig bureaukratisering på forsorgshjemmene kan betyde at den sociale og pædagogiske indsats umuliggøres
Nye regler for betaling og opkrævning af forplejning på forsorgshjemmene kan betyde, at en stor del af de hjemløse, der opholder sig på hjemmene ikke får den kost, der er en af forudsætningerne for, at opholdet bliver en succes og kan føre til bedre forhold for den hjemløse.
Med en bekendtgørelse fra børne- og socialministeriet slås det ikke alene fast, at kosten naturligvis skal betales af borgerne selv, når de indskrives på et forsorgshjem, men også at betalingen skal betales forud for ydelsen. Betalingen for kosten sker således uafhængigt af den betaling, som stat og kommune i øvrigt betaler til forsorgshjemmet, og som udgør et beløb, der er 15 til 20 gange større end kostbeløbet, da det drejer sig om driften af hjemmene med ansatte til varetagelse af socialfaglig, pædagogisk og sundhedsmæssig bistand.
Som en konsekvens af de nye regler kan borgerne – altså de hjemløse – så vælge ikke at ville deltage i måltiderne, hvilket der blandt andet argumenteres for ud fra retssikkerhedsmæssige principper. Men konsekvensen er desværre, at en betydelig del af de hjemløse vælger maden fra, fordi de er så hårdt presset økonomisk, at de prioriterer andre ting højere, fx penge til misbrug, afdrag på gæld, det kan være problematisk at udskyde osv.
På Arbejde Adlers forsorgshjem mærkes dette meget tydeligt, og personalet er stærkt bekymret for effekten af den manglende kost. Først og fremmest hæmmer det arbejdet for borgerne med den socialfaglige og pædagogiske indsats på grund af direkte sult og manglende opmærksomhed, men det har også en stærk konsekvens for den store andel af borgerne, der kæmper med et misbrug, og hvor opholdet på forsorgshjemmet netop skulle sikre en periode med ordentlig kost til at imødegå de helbredsmæssige skader som følge af misbruget.
Ordningen virker ude af dimensioner, når man tænker på, at det drejer sig om 65-75 kr. om dagen, medens omkostningen pr. dag for selve opholdet er på ca. 12 – 1400 kr. pr. dag. Kunne man ikke være så storsindet at lade kosten indgå i det beløb stat og kommuner i forvejen dækker, og så eventuelt modregne beløbet i kontanthjælp, førtidspension eller hvad man ellers skal leve af – hvis man vil være så smålige?
Ellers kunne man lade satspuljen dække kosten for de mennesker nederst i vort samfund, der ender på forsorgshjemmene. Det er jo netop dem, der har bidraget til at satspuljen eksisterer!
Yderligere informationer:

Formand for Landsforeningen Arbejde Adler Torben Larsen
Telefon: 40 41 44 43
Mail: tl@arbejdeadler.dk
Fakta om forsorgshjem
Der er ca. 70 forsorgshjem i Danmark
Antallet af pladser er ca. 2.000
På årsbasis overnatter omkring 6.000 forskellige mennesker på forsorgshjemmene
Den gennemsnitlige belægning på hjemmene er omkring 90%, men der afvises jævnligt borgere
¾ af beboerne er mænd, ¼ er kvinder
Ca. 70% af beboerne er på offentlig forsørgelse – enten kontanthjælp eller førtidspension
En væsentlig del af forsorgshjemmene drives af selvejende institutioner
Området er reguleret efter Lov om Social Service § 110:
§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.
Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.
Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.


  
Smartephone menu:

Renovering af Roskildehjemmet
Kontakt os
Kontakt os på telefon 46 36 90 00
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Roskildehjemmet | Gammelgårdsvej 1B | 4000 Roskilde | Telefon 46 36 90 00