Roskildehjemmet
46 36 90 00

Praktiske oplysninger

Opholdsbetaling


Egenbetalingen er på 89 kr. pr. døgn. Egenbetalingen bliver opkrævet af din kommune. 
Din kommune kan efter ansøgning træffe afgørelse om nedsættelse eller bortfald af egenbetalingen.

 
Kostbetaling skal ske månedligt forud til Roskilde hjemmets konto i Danske Bank med kr. 1950.     
Eventuel kostrefusion for måltider du ikke har deltaget i, udbetales til din nem-konto. ,-  
    -


Indskrivning


Du bliver indskrevet på Roskildehjemmet, ved at du henvender dig personligt, eller ved at du bliver henvist fra en offentlig myndighed.

Du inviteres til en forsamtale, hvor du bliver spurgt om årsagen til, at du henvender dig på Roskildehjemmet. Du bliver spurgt om forskellige forhold i dit liv. Har du et misbrug, hvordan er dit netværk (familie, venner, andet), får du medicin og hvilken, og hvordan er din økonomiske situation? Du skal også prøve at forklare, hvad du ønsker, at Roskildehjemmet kan hjælpe dig med.

På baggrund af din beskrivelse af din situation, beslutter Roskildehjemmet, om du kan indskrives eller ej.

Ved indskrivningen skal du underskrive
 • Samtykkeerklæring, hvor du giver samtykke til, at Roskildehjemmet må indhente oplysninger om økonomi, uddannelse, arbejdsforhold, øvrige sociale forhold samt helbredsoplysninger i det omfang, det har betydning for dit ophold på Roskildehjemmet.
 • Husorden
 • Folkeregister anmeldelse
Du får ligeledes udleveret brugerinformationen, der indeholder praktiske oplysninger, der har relevans for dit ophold.

Roskildehjemmet stiller som hovedregel krav om at beboerne er skrevet op i mindst to boligselskaber, med mindre der er en klar aftale med kommunen om, at beboeren skal tilbage i egen bolig, have et særligt botilbud og blot venter på plads fore eksempel plejehjem / psykiatrisk botilbud eller lignende.


Medicin og Rusmidler

 

Rusmidler


På Roskildehjemmet er det ikke tilladt at indtage rusmidler af nogen art.

Hvis du har drukket eller taget stoffer, må du følge de henstillinger og påbud, der gives af personalet.

Hvis du har et misbrug, vil vi gerne støtte dig i at komme ud af det. På Roskildehjemmet kan vi tilbyde støtte i form af individuelle samtaler, herunder sundhedssamtale og  og NADA/akupunktur.

Hvis du ønsker anden eller mere hjælp end vi kan tilbyde, vil vi støtte op omkring, at du finder hjælp uden for Roskildehjemmet. Vi opfordrer for eksempel til, at du påbegynder dag- eller døgnbehandling, og du tilbydes hjælp til at etablere kontakt til det behandlingstilbud, der passer bedst til dig.

 

Medicin


Medicin opbevares på eget ansvar. Hvis det vurderes relevant, er der mulighed for at Roskildehjemmet administrerer din medicin under indskrivning.

 


Dagligdag - Aktiviteter og Maden

 

Dagligdagen


Det bærende element på Roskildehjemmet er, at beboerne deltager i fællesskabet. Der tilbydes beskæftigelse og mulighed for social træning/ social kontakt, for at øge beboernes mulighed for opbygning af netværk og en større selvstændighed. Opgaverne er forskelligartede fra rengøring, køkkenopgaver og havehold til montageopgaver, små reparationer og opgaver af mere kreativ art.

Roskildehjemmet arbejder kognitivt, løsningsfokuseret og værdsættende ud fra beboerens ønsker og kompetencer.

Hvis du ikke er i arbejde eller under uddannelse, kan vi tilbyde aktivering i Roskildehjemmets beskæftigelsestilbud. Her udarbejdes en kontrakt, hvor rammerne og opgaver er tilrettet efter dine ressourcer. Nogle aktiveringsopgaver udløser en dusør på 25 kr. i timen.  

Normalt er aktiveringen fra kl. 8 - 12.


Aktiviteter


Der er mulighed for at:
 • deltage i driften i huset, f. eks. rengøring, praktiske opgaver, køkkenopgaver m.v.
 • kreativ udfoldelse, maleri og øvrige hobbyopgaver
 • benytte motionsrum og billiardbord, samt låne spille og aktivitets remedier
 • deltage i planlægning af ture / særlige aktiviteter, såvel i som ude af huset
 • skabe nye aktiviteter gennem deltagelse i for eksempel aktivitetsudvalg og beboerråd


Maden


Køkkenet serverer en alsidig næringsrig kost i spisestuen:
 • morgenmad kl. 7.15-7.50, varm mad (middagsmad)
 • kl. 12-12.30 og aftensmad kl. 18-18.30
 • kl 15 - 15.30 serveres kaffe og the med lidt til
i weekender og ved højtider serveres brunch.

Se opslag for ændrede spisetider i weekender og på helligdage

Hvis der er forhold der gør, at du ikke kan spise med i spisestuen, kan du få bragt mad på værelset af personalet -

I samarbejde med køkkenet kan du som beboer få indflydelse på dagens ret, ved at kommer med ideer, til køkkenpersonalet. Køkkenet tilstræber, at din ønskeret serveres til middagsmad på din fødselsdag

Roskildehjemmet kan tilbyde menutilretning ved lægeordinerede kosttilregningsbehov. Kontakt medicin ansvarlige eller din kontakperson.  

Der er mulighed for at lave en madpakke eller få sat mad til side, hvis du er beskæftiget uden for Roskildehjemmet eller har aftaler med kommuner, læger eller lignende.  

Der er beboer køkkener med adgang til kogegrej, komfur med ovn og køleskab og mindre frysekapacitet.
.

Børn på besøg


Vi kan ikke tilbyde at dine børn under 18 år kommer på besøg.

 

Øvrige besøg


Du må meget gerne have gæster på Roskildehjemmet, dog er det vigtigt, at du giver personalet besked. Dette er særligt vigtigt hvis der er tale om overnattende gæster. Du har mulighed for at låne madras/dyne/pude. Hvis din gæst skal spise med skal dette aftales/ afregnes med personalet inden måltidet.


Brugerindflydelse

På Roskildehjemmet er der mulighed for at du kan præge dit ophold.
Dette kan du gøre ved at deltage i beboermødet om onsdagen kl 12.30, hvor alle spørgsmål kan tages op.

Eller du kan henvende dig i aftenteam med dine ønsker for aktiviteter


Afrejse


Når du ønsker at rejse fra Roskildehjemmet, skal du gøre følgende:
 • Give besked til personalet.
 • Tømme dit værelse for personlige ejendele. Roskildehjemmets tøj samt sengelinned skal lægges i sækkene på gangen.
 • Tømme køleskab og eventuelt mad-boks for dine personlige ejendele.
 • Rengøre værelset.
 • Tilbagelevere arbejdstøj, lånt sengelinned, hånd­klæder, dyne, pude eller andet fra værel­set.
 • Modtage eventuelt opbevaret medicin
 • Når ovenstående er klaret, afleverer du nøglebrik og der foretages efterfølgende afregning via din bankkonto
Vi opfordrer dig til at oplyse ny adresse og telefonnr. til personalet, der udskriver dig.


Efterværn

Hvis du flytter i egen bolig tilbyder vi dig efterværn. I samarbejde med dig vil vi lægge en plan for, hvad dette i givet fald skal indebære. Formålet med efterværnet er, at du bliver støttet, dér hvor du befinder dig.

Viderevisitering - Bortvisning

 

Viderevisitering


Du kan blive viderevisiteret såfremt:
 • Du vælger ikke at ville samarbejde med Roskildehjemmets personale omkring dit ophold og din personlig situation
 • Du vælger ikke at overholde Roskildehjemmets husorden og / eller øvrige regler
 • Du ikke overholder dine aftaler om aktivering
 • Du ikke overholder værdigrundlag / regler, hvor vi ikke accepterer aktivt misbrug på Roskildehjemmet
 • Du har modtaget flere advarsler
Ved overtrædelse første gang vil du blive kontaktet af personalet, der vil tilbyde dig pædagogisk støtte, hjælp eller vejledning. Ved gentagen overtrædelse gives der en advarsel, der noteres i din journal.

Roskildehjemmet viderevisiterer til andre forsorgshjem. Ved viderevisiteringen kan vi efter individuelt skøn henstille til, at eventuelt videre samarbejde først bliver genoptaget efter en periode.  

 

Bortvisning


Du kan blive bortvist såfremt:
 • Du truer øvrige beboere eller personale
 • Du udøver tyveri og hærværk eller opbevarer tyvekoster/hælervarer
 • Du opbevarer / sælger rusmidler/stoffer/medicin
 • Du udfører anden ulovlig virksomhed
 • Du modtager gentagne advarsler
Ved bortvisning på ovennævnte grundlag, sker dette øjeblikkeligt med en times varsel.

Roskildehjemmet har ikke pligt til at hjælpe dig med at finde et nyt opholdssted ved bortvisning.

Ved bortvisning, vil du få en skrivelse, som indeholder følgende:
 • Bortvisningsårsag.
 • Bortvisningens længde.
 • Klagemuligheder med vedlagt “Klagevejledning”.
Skrivelsen underskrives af forstander eller souschef, er din adresse ubekendt, journaliseres skrivelsen for senere udlevering.

Viderevisitering og bortvisning foretages af tilstedeværende personale. Ledelsen fastsætter varigheden af den medfølgende karentæne ved bortvisning.
Kontakt os
Kontakt os på telefon 46 36 90 00
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Roskildehjemmet | Gammelgårdsvej 1B | 4000 Roskilde | Telefon 46 36 90 00