Roskildehjemmet
Kontakt Roskildehjemmet
på telefon 46 36 90 00

Praktiske oplysninger


 

Børn på besøg


Vi kan ikke tilbyde at dine børn under 18 år kommer på besøg.
 

 

 

Ingen husdyr på Roskildehjemmet


Det er ikke muligt at medbringe husdyr på Roskildehjemmet


_____________________________________________________________________________________________________
 


Betaling


Din kommune opkræver dig for opholdet på Roskildehjemmet


_____________________________________________________________________________________________________Kost I spisestuen serveres morgenmad, middagsmad og aftensmad samt eftermiddags kaffe / the.


 
_____________________________________________________________________________________________________
 


Afrejse


Når du ønsker at rejse fra Roskildehjemmet, skal du gøre følgende:
 • Give besked til personalet.
 • Tømme dit værelse for personlige ejendele. Roskildehjemmets tøj samt sengelinned skal lægges i sækkene på gangen.
 • Tømme køleskab og eventuelt mad-boks for dine personlige ejendele.
 • Rengøre værelset.
 • Tilbagelevere arbejdstøj, lånt sengelinned, hånd­klæder, dyne, pude eller andet fra værel­set.
 • Modtage eventuelt opbevaret medicin.
 • Når ovenstående er klaret, afleverer du nøglebrikken 
Vi opfordrer dig til at oplyse ny adresse og telefonnr. til personalet, der udskriver dig.


Efterværn


Hvis du flytter i egen bolig tilbyder vi dig efterværn. I samarbejde med dig vil vi lægge en plan for, hvad dette i givet fald skal indebære. Formålet med efterværnet er, at du bliver støttet, dér hvor du befinder dig.


Viderevisitering

 
Du kan blive viderevisiteret såfremt:
 • Du vælger ikke at ville samarbejde med Roskildehjemmets personale omkring dit ophold og din personlige situation.
 • Du vælger ikke at overholde Roskildehjemmets husorden og/eller øvrige regler.
 • Du ikke overholder dine aftaler om aktivering.
 • Du ikke overholder værdigrundlag/regler, hvor vi ikke accepterer aktivt misbrug på Roskildehjemmet.
 • Du har modtaget flere advarsler.
Ved overtrædelse første gang vil du blive kontaktet af personalet, der vil tilbyde dig pædagogisk støtte, hjælp eller vejledning. Ved gentagen overtrædelse gives der en advarsel, der noteres i din journal.

Roskildehjemmet viderevisiterer til andre forsorgshjem. Ved viderevisiteringen kan vi efter individuelt skøn henstille til, at eventuelt videre samarbejde først bliver genoptaget efter en periode.  

 

Bortvisning


Du kan blive bortvist såfremt:
 • Du truer øvrige beboere eller personale.
 • Du udøver tyveri og hærværk eller opbevarer tyvekoster/hælervarer.
 • Du opbevarer/sælger rusmidler/stoffer/medicin.
 • Du udfører anden ulovlig virksomhed.
 • Du modtager gentagne advarsler.
Ved bortvisning på ovennævnte grundlag, sker dette øjeblikkeligt med en times varsel.

Roskildehjemmet har ikke pligt til at hjælpe dig med at finde et nyt opholdssted ved bortvisning.

Ved bortvisning, vil du få en skrivelse, som indeholder følgende:
 • Bortvisningsårsag.
 • Bortvisningens længde.
 • Skrivelsen underskrives af forstander eller viceforstander.

Hvis det ikke er muligt at sende skrivelsen til din E-boks, bliver skrivelsen fremsendt senere, når du kontakter os med oplysninger om din nye adresse

Viderevisitering og bortvisning foretages af tilstedeværende personale. Ledelsen fastsætter varigheden af den medfølgende karantæne ved bortvisning.
Kontakt os
Kontakt os på telefon 46 36 90 00
 
Roskildehjemmet | Gammelgårdsvej 1B | 4000 Roskilde | Telefon 46 36 90 00