Roskildehjemmet
Kontakt Roskildehjemmet
på telefon 46 36 90 00

Klagevejledning


 
Klage over forhold omkring Roskildehjemmet
Kontakt Roskildehjemmets ledelse hvis du er utilfreds med forhold omkring Roskildehjemmet. Roskildehjemmets ledelse kan åbne muligheder for at rette eventuelle fejl eller misforståelser.
Du kan kontakte Roskildehjemmets ledelse personligt på Roskildehjemmet efter aftale. Du kan også sende et brev eller en mail til Roskildehjemmet@regionsjaelland.dk med din klage, eller du kan ringe på telefonnr.: 46 36 90 00
 
Klage over Roskildehjemmets gennemførelse af opgaver
Region Sjælland behandler helt driftsnære klager i relation til bistandsudøvelsen på Roskildehjemmet. Bistandsudøvelsen er den faktiske gennemførelse af Roskildehjemmets opgaver efter den sociale lovgivning, herunder hører også den praktiske bistand, der ydes til en beboer.
Region Sjælland kan ikke behandle klager over Roskildehjemmets generelle serviceniveau.
Klage til Region Sjælland kan ske ved brev til Socialafdelingen, Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø, ved e-mail til socialomraadet@regionsjaelland.dk eller telefonisk henvendelse på telefonnr.: 57 87 57 05.
 
Hvem kan klage
Beboere eller nærtstående pårørende til beboeren, eller beboerens værge kan klage.

Klagefrister
Der er ingen klagefrister.


 
Kontakt os
Kontakt os på telefon 46 36 90 00
 
Roskildehjemmet | Gammelgårdsvej 1B | 4000 Roskilde | Telefon 46 36 90 00