Roskildehjemmet
Kontakt Roskildehjemmet
på telefon 46 36 90 00

Roskildehjemmets historie

Roskildehjemmet blev etableret i 1918 som et herberg med 15 pladser. Etableringen skete få år efter Landsforeningen Arbejde Adlers oprettelse i 1911 og som led i foreningens etablering af mindre herberger overalt i Danmark. Allerede i 1932 udvidedes Roskildehjemmet til det dobbelte, idet behovet var stærkt stigende - især med henblik på arbejdsrelaterede pladser.

I 1934 foreslog Roskilde byråd et mageskifte med Roskildehjemmet, således at man flyttede fra de oprindelige bygninger på Københavnsvej mod at kunne flytte i nye bygninger på en grund på Holbækvej. Størrelsen af hjemmet forblev det samme, ca. 30 pladser.

I slutningen af 1960'erne ønskede nogle af boligselskaberne i Roskilde at overtage jord og bygninger på Holbækvej i forbindelse med udviklingen af boligområderne i Roskilde, og der blev efter meget langvarige forhandlinger enighed om at opføre et nyt Roskildehjemmet på Gammelgårdsvej i Glim. I 1974 kunne det nye hjem tages i brug, og det omfattede 38 moderne boliger med tilhørende værksteder, aktivitetsrum m.v.

Få år efter årtusindeskiftet begyndte overvejelser om renovering og udbygning af Roskildehjemmet. 

Ny- og ombygningen blev gennemført fra 2017 med fuld belægning på 46 pladser ved etablering af midlertidige boliger til beboerne på Gammelgårds 1 B og nedlukning af nogle af beboeraktiviteterne. Pladsantallet var forøget, da Roskildehjemmets udslusningsboliger inde i Roskilde var afviklet i forbindelse med at Boligselskabet, hvor de var beliggende, skulle renovere bygningerne. 

Ny- og ombygningen til 50 pladser på Roskildehjemmet, blev afsluttet i 2019 .   

 
Kontakt os
Kontakt os på telefon 46 36 90 00
 
Roskildehjemmet | Gammelgårdsvej 1B | 4000 Roskilde | Telefon 46 36 90 00