Roskildehjemmet
Kontakt Roskildehjemmet
på telefon 46 36 90 00

Personalet

Personalet på Roskildehjemmet har til opgave at hjælpe beboerne. Dagligdagen skal fungerere og der skal arbejdes med at støtte beboerne med boligmæssige, sociale og økonomiske problemstillinger. Der tilknyttes en eller flere kontaktpersoner til hver enkelt beboer, som er særligt opmærksom på de behov for hjælp den enkelte har.

Personalet har endvidere til opgave at sikre kontakten til de kommunale sagsbehandlere, ligesom de er en støtte i kontakten til læger, boligselskaber eller andre som har betydning for beboerne. Formålet er at gøre opholdet på Roskildehjemmet effektivt i forhold til fremtiden og til en god oplevelse i nuet.

Personalet omfatter blandt andet:

        .  Viceforstander
        .  Køkkenleder
        .  Socialfaglig Teamkoordinator 
 
 • Socialpædagoger
 • Social- og sundhedsassistenter .... Se praktikstedsbeskrivelse her
 • Sygeplejerske
 • Socialformidler
 • Socialrådgiver
 • Værkstedsmedarbejdere
 • Køkkenpersonale
 • Rengøringspersonale
 • Administrativt personale
 • Pædagogstuderende .... se praktikstedsbeskrivelse her
 • Social- og sundhedsassistent elever
 • Personalet arbejder i teams og vagthold, og der er døgndækning på Roskildehjemmet.

Forstander

Ingeborg S. Olsen er forstander for Roskildehjemmet. 
Ingeborg S. Olsen startede som forstander den 25-4-2016. Ingeborg er fra 1956 og har bopæl i Roskilde. Ingeborg kommer fra en stilling som Vicecenterleder inden for Socialpsykiatrien i Slagelse kommune og har tidligere været forstander for Den Selvejende Institution Stærebo i København, der er et pelejehjem for blandt andet udsatte borgere. Her udover har Ingeborg en lang karriere i Dansk Røde Kors, Asylafdeling, som Centerleder. Ingeborg har en administrativ uddannelse med ledelsesoverbygning og har igen suppleret med uddannelse i kognitiv adfærdsterapi, coaching samt den to-årige narrative lederuddannelse på Dispuk.  
Kontakt os
Kontakt os på telefon 46 36 90 00
 
Roskildehjemmet | Gammelgårdsvej 1B | 4000 Roskilde | Telefon 46 36 90 00