Roskildehjemmet
Kontakt Roskildehjemmet
på telefon 46 36 90 00

Værdigrundlag

På Roskildehjemmet bygger det daglige arbejde på et værdigrundlag, der er udviklet af Roskildehjemmets bestyrelse, ledelse, medarbejdere og beboere. Det daglige arbejde, samarbejde og samvær tager udgangspunkt i værdibaseret ledelse og samarbejde.
 
Roskildehjemmets værdigrundlag:
  • Roskildehjemmet er her for beboerne
  • Omsorg er den fundamentale værdi
  • Medansvarlighed er en forudsætning for forandring
  • Vi behandler hinanden forskelligt for at behandle ens
På Roskildehjemmet lægger vi vægt på, at vi har et fælles værdigrundlag. Personale og beboere drøfter i fællesskab værdigrundlaget og vurderer, om vi lever op til vores egne målsætninger.
Kontakt os
Kontakt os på telefon 46 36 90 00
 
Roskildehjemmet | Gammelgårdsvej 1B | 4000 Roskilde | Telefon 46 36 90 00